Fucoidan Dạng Nước

$880.00

Ký hiệu sản phẩm: KS3

Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và sức khỏe với dạng nước, có công thức cân bằng độc quyền bao gồm vitamin C, vitamin B6, vitamin B2 và các thành phần được lựa chọn cẩn thận khác để duy trì sức khỏe, được bổ sung vào Fucoidan Mix AG.

Thành phần: 50mL x 30 chai
Hàm lượng Fucoidan: 2,125mg / chai (50mL mỗi chai)

Thành phần chính

  • ・Fucoidan Mix AG
  • ・Vitamin C
  • ・Vitamin E
  • ・Vitamin B2
  • ・Vitamin B6
Fucoidan Mix AG

Chiết Khấu

Số lượng

Đơn giá

1-2 hộp$880.00/ hộp
3-5 hộp$880.00$850.00/ hộp (Giảm $30)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để đặt hàng với số lượng nhiều hơn 6 hộp

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Việt)