Chúng tôi có thể giúp đỡ?

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin, và mua hàng, cách tốt nhất và nhanh nhất là liên lạc với chúng tôi ngay.

Bộ Phận chăm sóc khách hàng Hoa Kỳ & Canada
Số điện thoại miễn phí : 1-888-998-8613 (Tiếng Việt)
Số điện thoại trực tiếp : 1-310-316-2897 (Tiếng Việt)
Fax : 1-866-993-8300
E-mail : info@k-fucoidan.com
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của các nước khác