Chúng tôi có thể giúp đỡ?

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin, và mua hàng, cách tốt nhất và nhanh nhất là liên lạc với chúng tôi ngay.

Bộ Phận chăm sóc khách hàng Hoa Kỳ & Canada
Số điện thoại miễn phí : 1-888-998-8613 (Tiếng Việt)
Số điện thoại trực tiếp : 1-310-316-2897 (Tiếng Việt)
Fax : 1-866-993-8300
E-mail : info@k-fucoidan.com
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của các nước khác

    
×
Qúy vị đang thắc mắc hay cần tìm hiểu thêm
thông tin về Fucoidan?
Chúng tôi đang có chương trình tặng sách, tài liệu tham khảo miễn phí
trong đó tất cả những ý chính cần hiểu về Umi No Shizuku.
Xin điền mọi thông tin đầy đủ của bạn theo yêu cầu dưới đây để được nhận tài liệu tham khảo miễn phí.