Câu hỏi thường gặp

  1. Fucoidan là gì?

  2. Có phản ứng phụ gì khi sử dụng Fucoidan không?

  3. Có an toàn khi sử dụng Fucoidan với các thuốc khác?

  4. Bao nhiêu Mozuku cần thiết để chiết xuất được 0,04 ounce Fucoidan?

  5. Fucoidan có an toàn cho trẻ em không?

  6. Sự khác nhau giữa UMI NO SHIZUKU Fucoidan loại bột và loại viên nang là gì?

  7. UMI NO SHIZUKU Fucoidan loại chất lỏng thì như thế nào?

  8. Tôi phải dùng Fucoidan bao lâu?

  9. Có phải Fucoidan an toàn với người lo lắng về lượng i-ốt?

  10. Tại sao Umi No Shizuku Fucoidan lại khác với những sản phẩm Fucoidan khác?